Ponuka pre ZŠ a SŠ

Pre základné školy

7. ročník

Siedmy ročník

 • Poznaj svoje telo
 • Kamarátske vzťahy
 • Sexuálna revolúcia

8. ročník

Ôsmy ročník

 • Manželstvo, rodina a dieťa ako dar
 • Sexuálne a  reprodukčné zdravie
 • Odchýlky sexuálneho správania

9. ročník

Deviaty ročník

 • Pohlavný život Prirodzené metódy plánovania rodičovstva, antikoncepcia
 • Ľudský život a potrat.
 • AIDS, rizikový sex,sex.prenosné ochorenia

Pre stredné školy

1. ročník

Prvý ročník

 • Sexualita
 • Etapy partnerského vzťahu

2. ročník

Druhý ročník

 • Pohlavný život, plodnosť
 • Potrat


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov