Katechézy Dobrého pastiera

Katechézy Dobrého pastiera (KDP) je kresťanský koncept katechézy detí rozpracovaný pre vek od 3 – 12 rokov.

V školskom roku 2019/2020 otvárame skupinky pre level 3-6 a 6-9 rokov veku dieťaťa. Ak máte záujem pridať do skupiny vaše 3-6 ročné dieťa alebo 6-9 ročné dieťa, kontaktujte Zuzana Gáliková V Pezinku máme átrium v pastoračných priestoroch Kláštora kapucínov.

Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenej miestnosti, ktorú nazývame átrium. Átrium je akoby „predsieň“ do kostola, miesto, ktoré má vovádzať do posvätna. Átrium, v ktorom prebiehajú katechézy, je zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe.

Program KDP je rozdelený na 3 stupne a realizuje sa vo vekovo zmiešaných skupinách. Podľa jednotlivých stupňov sa mení aj zariadenie a materiály používané v átriu. Katechézy sú silno kerygmatické.
  1. stupeň – deti vo veku od 3 – 6 rokov
  2. stupeň – deti vo veku od 6 – 9 rokov
  3. stupeň – deti vo veku od 9 – 12 rokov

KDP vychádza z dvoch prameňov: Biblia a liturgia.

Od najmladšieho veku sa deti učia meditovať nad Svätým písmom veku primeraným spôsobom, či už cez prácu s drevenými figúrkami a domčekmi alebo cez prepisovanie citátov kaligrafickým písmom. Veľa pozornosti je venovanej liturgii svätej omši. Deti sa zoznamujú so zdrobneninami liturgických predmetov, s liturgickými farbami, gestami, ktoré robí kňaz i ľudia počas sv. omše a to všetkom s cieľom aktívnej účasti na liturgii.

Viac o Katechézach Dobrého pastiera sa môžete dozvedieť na stránke www.katechezydp.sk


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov