Druhý ročník

Plodnosť

Plodnosť

Obsah stretnutia:

  • mužská a ženská plodnosť
  • menštruačný cyklus a príznaky plodnosti
  • prirodzené metódy plánovania rodičovstva a antikoncepcia
  • výhody a nevýhody PPR a ATK
  • miesto pre Ježiša

Potrat – umelé ukončenie tehotenstva

Obsah stretnutia:

  • realita
  • prenatálny vývin
  • následky potratu
  • postabortívny syndróm
  • konkrétna pomoc ženám a dievčatám – miesto pre Ježiša

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov