Ôsmy ročník

Manželstvo, rodina a dieťa ako dar

Manželstvo, rodina a dieťa ako dar

Obsah stretnutia:

 • manželstvo a rodina ako miesto lásky a života
 • zodpovedné rodičovstvo
 • stať sa dobrou manželskou a dobrou mamou
 • stať sa dobrým manželom a dobrým otcom
 • materstvo a otcovstvo ako poklad ukrytý v srdci
 • dieťa ako dar

Sexuálne a reprodukčné zdravie

Sexuálne a reprodukčné zdravie

Obsah stretnutia:

 • potreba milovať a byť milovanýláska ako sebadarovanie
 • tréning sebaovládania
 • čistota srdca
 • voľný sex, masturbácia
 • iné nevyzreté formy ľudských vzťahov

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov