Letný tábor pre rodiny

Centrum pre rodinu v Pezinku Ťa aj celú Tvoju rodinku zo srdca pozývajú do nádhernej slovenskej prírody na strávenie spoločných chvíľ v letnom tábore pre rodiny.
Hoci rodina je pánom svojho času, na tábore máme i spoločný program. Plavba loďou, lanovka, výstupy na vrcholce i ľahšie túry, spoločný táborák, olympijské hry, romantický večer pre manželov, katechézy pre deti, večerné moderované rozhovory sú vhodným prostredím na priateľské rozhovory a vzájomné spoznanie sa. A keď deti večer konečne zaspia, máme príležitosť pozrieť si aj dobrý film, zahrať si biliard, šach alebo inú spoločenskú hru.

Dominantou večerov sú však spoločné moderované diskusie na tému tábora. Počas minuloročných táborov sme sa spoločne zamýšľali a hľadali odpovede k témam:

  • rodina postavená na pevných základoch
  • láska, dôvera, pochopenie a rešpekt
  • otcovstvo
  • výchova detí, deti-hranice
  • biblické postavy v mojom živote
  • život v spoločenstve, život vo farnosti

Spoločné večery, častokrát spojené s výbuchmi smiechu, môžu byť pre nás príležitosťou pre osobnostný rast. Veľkým obohatením tábora sú pre nás animátori, ktorí nám pomáhajú s deťmi. K plnšiemu duchovnému relaxu počas pobytu prispeje i prítomnosť kňaza a to vysluhovaním sviatosti Eucharistie, sviatosti pokánia, osobným rozhovorom, či príspevkami do spoločnej diskusie.

ČO SI ZOBERIEME: okrem osobných vecí aj spoločenské hry, lopty, švihadlá, a drobné ceny na odmeny pre všetky deti (olympijské hry)

UBYTOVACIE MOŽNOSTI: každá rodina má k dispozícii lôžkové izby i soc. zariadenie

STRAVA: plná penzia

CENA: deti do 3 rokov bez nároku na lôžko i stravu sú zvyčajne zdarma

CESTA: vlastnou dopravou. Odchod a príchod jednotlivo, príp. v skupinkách.

KONTAKT: Martina Šipošová 0903 668033


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov