Mikulášska zbierka trvanlivých potravín

„Nerobme veľké veci s malou láskou, robme malé veci s veľkou láskou“

bl. M.Tereza

V čase adventu si nenechajme ujsť príležitosť pre nezištnú pomoc druhým, najmä tým, ktorí sú  na túto pomoc odkázaní.

Každoročne konáme Mikulášsku zbierku trvanlivých potravín pre soc. znevýhodnené  a viacdetné rodiny v našom meste a okolí.

Zbierka býva v advente okolo sviatku sv. Mikuláša  – v sobotu v čase od 8,00 – 13,00 hod. v priestoroch Skladu pomoci, Farská 7.

Priniesť môžete mlieko, paštéty, lekvár, sardinky, maslo, čaje, cestoviny, sladkosti a iné trvanlivé potraviny.

V mene obdarovaných všetkým Vám – darcom zo srdca ďakujeme.


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov