Prvý ročník

Ja mám teba, tý máš mňa

Obsah stretnutia:

Priateľstvo

 • charakteristické črty priateľstva
 • krása priateľstva
 • úskalia priateľského vzťahu

Zamilovanosť

 • charakteristické črty zamilovanosti
 • krása obdobia zamilovanosti
 • úskalia vzťahu vo fáze zamilovanosti

Láska

 • charakteristické črty lásky
 • krása lásky
 • úskalia vzťahu vo fáze lásky

Pohlavný život

Obsah stretnutia:

 • pohlavný život ako dar
 • plodnosť muža a plodnosť ženy antikoncepcia – účinky, druhy, pôsobenie
 • PPR – príznaky plodnosti, ich sledovanie
 • PPR verzus antikoncepcia – výhody nevýhody

Sexualita

Sexualita

Obsah stretnutia:

 • reč tela – mužskosť, ženskosť
 • sexualita = Božia láska ľudskom tele
 • význam sexuality
 • zdržanlivosť
 • čistota a hanblivosť vo vzťahu
 • vášeň a žiadostivosť

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov