Malé rodinné spoločenstvá

Boh požehnáva pezinské rodiny, aby vytvárali malé spoločenstvá, ktoré  “sú  bohatstvom Cirkvi, ktoré Duch Svätý vzbudzuje na evanjelizáciu”. EN 29

                               

V čom je sila malého rodinného spoločenstva?

Malé spoločenstvo je:

  • miestom spoznávania Boha
  • miestom vzájomnej lásky a dobroty
  • miestom spoločného rastu a zdieľania viery
  • miestom služby a evanjelizácie
  • miestom, kde je Ježiš Kristus hlavným a základným pilierom

MALÉ SPOLOČENSTVO JE SILA, KTORÁ DOKÁŽE ZOBUDIŤ A PREMENIŤ FARNOSŤ K ŽIVOTU

Srdcom každého rodinného spoločenstva má byť Božie Slovo. Lebo “Kristové slová obsahujú Božie tajomstvá, jeho úmysly a  prisľúbenia,a preto sú chopné premeniť srdce človeka a jeho osud.” EN 11

Ak chcete patriť do malého rodinného spoločenstva aj vy,

príďte najprv na stretnutia rodín s názvom „DNES SA DOMA NEVARÍ“. Môžete sa tam stretnúť s rodinami z malých spoločenstiev, ale aj s rodinami, ktoré ešte nie sú v malom spoločenstve. Popritom si zajesť z toho „čo kto do spoločného prinesie“. Len tak sa porozprávať, byť jeden pri druhom v blízkosti … ako jedna rodina.

Stretnutia DNES SA DOMA NEVARÍ sú druhú nedeľu v každom párnom mesiaci po 10-tej svätej omši v pastoračných priestoroch u kapucínov.

                                                 

Podstatnou črtou a ovocím rodinného spoločenstva je:

  • vnútorná premena srdca a mysle jeho členov
  • blízkosť s Ježišom a k sebe navzájom
  • evanjelizácia =  zvestovanie Božieho Kráľovstva, teda aby sa Ježiš stal pre ľudí naokolo príťažlivým.

Ľudia z malých spoločenstiev sú aktívni v službe v farnosti. Prinášajú Božie kráľovstvo , ľudskú lásku a dobro do svojho okolia. O týchto aktivitách sa môžete dozvedieť na tomto webe.

CHOĎTE A HLÁSAJTE

AKO MŇA POSLAL OTEC, TAK AJ JA POSIELAM VÁS

ABY STE IŠLI A PRINÁŠALI OVOCIE A ABY VAŠE OVOCIE ZOSTALO

Mk 16,15; Jn20,31; Jn15,16


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov