Alfa kurz

Od októbra 2021 v Pezinku organizujeme Alfa kurz, ktorý zážitkovým a dynamickým spôsobom pomáha účastníkom prehĺbiť vzťah k Bohu a sprevádza ich otázkami viery.

Ďalší alfa kurz začne 17. septembra, prihlásiť sa môžeš tu: pezinok.fara.sk/alfa

Aktuálne v našej farnosti hľadáme ľudí, ktorí by chceli Alfa kurzy podporiť aj finančne a tak podporiť dobrovoľníkov, ktorí ho pripravujú a pomôcť im s organizáciou kurzu. Ľubovoľný príspevok môžete poslať na účet o.z. Centrum pre rodinu – Pezinok. Do poznámky napíšte prosím „Alfa Dar“.

ČO JE ALFA?

V živote sa každý deň pýtame množstvo otázok ako napríklad „Aké je dnes počasie? Čo budem jesť? Čo si oblečiem?“ A potom sú tu aj tie „väčšie“ otázky ako „Prečo som tu? Aký je môj zmysel života? Je v živote niečo viac?“

Alfa vytvára príležitosti objaviť odpovede na tieto i mnohé iné otázky.

Ako prebieha Alfa kurz?

Alfa kurz je sériou 11 stretnutí. Účastníci sa stretávajú spolu raz do týždňa, spravidla vo večerných hodinách. Jeden Alfa večer trvá približne 2,5 hodiny. V našej farnosti sa momentálne organizuje kurz u našich bratov kapucínov v spoločenskej miestnosti v budove Poverello (vedľa Kláštora kapucínov).

Ako prebieha Alfa stretnutie?

Každé Alfa stretnutie sa skladá z troch hlavných častí:

  • Jedlo – každé jedno Alfa stretnutie sa začína neformálnym rozhovorom a občerstvením, kedy sa vytvára skvelá príležitosť zoznámiť sa a nadviazať nové priateľstvá.
  • Hlavná téma – téma večera je prezentovaná formou prednášky a/alebo krátkeho videa, ktoré sú navrhnuté tak, aby zaujali a inšpirovali k diskusii. Každá z tém sa zaoberá dôležitými princípmi kresťanskej viery, postupne odhaľuje základné pravdy kresťanstva a odpovedá na otázky: Kto je Ježiš?, Ako veriť?, Prečo sa modliť?, Ako nás Boh vedie? …a na mnohé ďalšie. 
  • Diskusia – prebieha v menších skupinkách. Tu sa môže každý podeliť o svoje myšlienky a názory týkajúce sa témy v priateľskom a otvorenom prostredí. Nemusíte povedať nič a nie je nič, čo by ste povedať nemohli.

Každé stretnutie je sprevádzané živou hudbou a spevom (tzv. chválové piesne).

Počas kurzu sa tiež koná tzv. ´Alfa víkendovka´ (trvá cca dva dni), na ktorej trávia účastníci spolu dlhší čas. Počas víkendu sa preberá téma Ducha Svätého a je to najdôležitejšia časť celého kurzu.

Odkiaľ Alfa pochádza?

Kurz vznikol v roku 1977 v Anglicku v jednej z farností anglikánskej cirkvi a pôvodne bol určený pre vlastných členov. V roku 1990 sa vedenia kurzov Alfa ujal Nicky Gumbel a prepracoval koncepciu tak, aby mohli byť zacielené predovšetkým na ľudí, ktorí bežne do cirkvi nechodia. Alfa kurzy prebiehajú momentálne v 169 krajinách a v 112 jazykoch. Po celom svete dodnes tento kurz absolvovalo cca 30 miliónov ľudí.

Je Alfa kresťanský kurz?

Obsahom Alfa kurzu sú témy, ktoré vysvetľujú úplné základy kresťanstva. Alfa kurz, aj keď nevznikol v katolíckom prostredí, sa z hľadiska svojho obsahu 100% zhoduje s učením katolíckej cirkvi. Navyše, hosťami v Alfa videách sú aj katolícki kardináli a kňazi. Alfa kurz sa tiež organizuje po celom svete aj v katolíckom prostredí a je odporúčaný mnohými katolíckymi kňazmi.

Pre koho je Alfa kurz určený?

Alfa kurz bol pôvodne určený dospelým (18 a viac rokov), ktorý majú záujem dozvedieť sa o kresťanstve niečo viac. V roku 1996 vznikla verzia „Alfa pre mládež“. Alfa pre mládež je podobná „klasickej“ Alfe, prebieha ale spôsobom príťažlivým pre mládež a je často vedená mladými ľuďmi. V priebehu každého stretnutia býva aj niekoľko tematických hier, ktoré pomáhajú navodiť príjemnú atmosféru.

Môžem sa na Alfu prihlásiť aj ja?

Alfa kurz je otvorený každému, kto oň prejaví záujem. V tomto roku sme sa po dohode s o.Andrejom rozhodli ponúknuť kurz mladým, ktorí sa v našej farnosti pripravujú na sviatosť birmovania. V budúcnosti však plánujeme rozšíriť kurzy aj pre mládež a dospelých, ktorý sa k nám prihlásia individuálne. Ak ťa Alfa kurz zaujal a chcel by si, aby sme ťa kontaktovali, keď sa takýto kurz bude otvárať, vyplň prosím tento krátky formulár a my sa ti ozveme:

Kto zastrešuje Alfa kurz v našej farnosti?

Na Slovensko sa dostal kurz Alfa vďaka katolíckemu Prešovskému spoločenstvu Marana Tha. Koná sa vo viacerých mestách, na Slovensku je dnes už množstvo spoločenstiev, ktoré vo svojich farnostiach organizujú tento kurz, medzi ktoré patrí od septembra 2021 aj Pezinok. Alfa kurz v našom meste funguje pod záštitou Farnosti Pezinok, s požehnaním nášho farára o.Andreja Šottníka. Vedie ho tím zapálených dobrovoľníkov, ktorí ho organizujú a pripravujú vo svojom voľnom čase. Členovia Alfa tímu si prešli niekoľkomesačnou prípravou, s ktorou im pomáhalo spoločenstvo Marana Tha.

Platia účastníci za Alfa kurz?

Alfa je pre všetkých účastníkov zadarmo.

Alfa kurz je otvorenou šancou pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť svoju kresťanskú vieru a nájsť spoločenstvo ľudí, v ktorom môže úprimne diskutovať na témy spojené s vierou,. Myslíme si, že každý, kto premýšľa o zmysle života, by mal dostať príležitosť/možnosť opýtať sa na čokoľvek a tiež slobodne povedať, čo si myslí. Je našou túžbou, aby sa všetci na kurze cítili ako hostia, a preto je Alfa pre všetkých účastníkov zadarmo.

Koľko Alfa kurz stojí a kto ho financuje?

Vedúci kurzov po celom svete majú prístup k prednáškam a všetkým podporným a školiacim materiálom online, aby mohli Alfu organizovať efektívne a bez akýchkoľvek nákladov pre účastníkov. Finančným príspevkom od občianskeho združenia Centrum pre rodinu – Pezinok, sme dokázali pokryť nevyhnutné technické zabezpečenie (za čo sme veľmi vďační).

Pri financovaní bežných administratívnych nákladov a občerstvenia pre každé jedno Alfa stretnutie sme však úplne závislí od vašich finančných darov.

V súčasnosti je na aktuálny Alfa kurz prihlásených 55 účastníkov.

Aké sú náklady na jedného účastníka?

20 €/občerstvenie počas 11 stretnutí

20 €/občerstvenie a ubytovanie počas Alfa víkendu

3 €/materiály

Ako môžem podporiť Alfu?

Budeme veľmi radi, ak nás podporíte. S Božou pomocou, našim úsilím a vašou podporou vo forme modlitby či darov prináša tento kurz veľa požehnania do celej farnosti.

Prispieť môžete na účet o.z. Centrum pre rodinu – Pezinok.

Do poznámky uveďte prosím „Alfa Dar“ alebo môžete aj konkrétne špecifikovať na akú oblasť chcete prispieť. Zo srdca vám ďakujeme!


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov