Darujte nám 2%

Podporte aktivity pre deti, manželské páry, osamelých a rodiny

Tlačivo pre poukázanie 2% z dane

Centrum pre rodinu – Pezinok
Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok
IČO: 30848890
Právna forma: občianske združenie

Získané finančné prostriedky použijeme na:

 • formačné programy, ktoré nám pomôžu napĺňať víziu Božieho kráľovstva do každého domu v našom meste
 • sociálne projekty pre znevýhodnené rodiny aj osamelých ľudí
 • organizáciu programov efektívnej manželskej komunikácie „Manželské večery“ a prednášok
 • prevádzkú materského centra
 • vybavenie priestorov pre komunitné centrá
 • vybavenie priestorov pre malé spoločenstvá, stretká detí a pre vybavenie konferenčných priestorov pre stretávanie sa rodín
 • letné tábory a výlety pre rodiny s podporou sociálne znevýhodnených rodín
 • organizáciu oslavy Týždeň rodiny, Národného týždňa manželstva
 • podpora pro-life aktivít
 • projekt „Sklad pomoci“


Postup pre zamestnancov:

 • požiadajte Vášho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie dane, kde vyznačíte v bode 4., že žiadate vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane
 • na základe Potvrdenia o zaplatení dane vyplníte Vyhlásenie (je možné stiahnuť tu)
 • Potvrdenie aj Vyhlásenie je potrebné odovzdať na daňovom úrade v mieste bydliska do 30.4.2021
 • v prípade ak ste boli zapojení do dobrovoľníckej činnosti, je možné darovať 3% z Vašich daní na základe potvrdenia o dobrovoľníckej práci

Postup pre fyzické osoby podávajúce daňové priznanie A alebo B:

 • vo Vašom daňovom priznaní k dani z príjmu FO prosíme uviesť naše údaje:

  Centrum pre rodinu – Pezinok
  Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok
  IČO: 30848890
  Právna forma: občianske združenie

Postup pre právnické osoby:

 • v daňovom priznaní k dani z príjmu PO prosíme uviesť naše údaje:

  Centrum pre rodinu – Pezinok
  Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok
  IČO: 30848890
  Právna forma: občianske združenie

ĎAKUJEME za podporu našich aktivít.


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov