Darujte nám Vaše 2%

Tlačivo pre poukázanie 2(3)% z dane

Centrum pre rodinu – Pezinok
Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok
IČO: 30848890
Právna forma: občianske združenie

Získané finančné prostriedky použijeme na:

 • formačné programy, ktoré nám pomôžu napĺňať víziu Božieho kráľovstva do každého domu v našom meste 

Chceme podporiť vzdelávanie a rast dobrovoľníkov aj v odbornej aj v duchovnej formácii.

Seminár Otcovo srdce, ktorý absolvovalo cca 140 ľudí (väčšinou takých, ktorí sú v službe) bol súčasťou duchovnej formácie komunity pezinských rodín a aj našej farnosti.

Táto formácia bude mať pokračovanie na jeseň tohto roku v ďalších seminároch.

Tí, ktorí absolvujú seminár Otcovo srdce, budú pozvaní rásť ako UČENÍK MISIONÁR v našej farnosti.

Učeník je ten, kto miluje Ježiša, chce ho poznávať, chce sa mu podobať, rozmýšľať a konať ako On. A túži prinášať Ježiša iným – ľuďom vo svojom okolí – tak sa stáva misionár.

Otcovo srdce a Evanjelizačná škola sv. Andreja sú semináre, ktoré našu komunitu a farnosť najbližšie roky čakajú, aby nám pomohli duchovne aj ľudsky rásť v učeníkov misionárov (ako to každému pokrstenému želá sv.otec František). 

Do tejto formácie sú pozvaní predovšetkým tí, ktorí sú v službe našej komunity a našej farnosti. 

Finančná podpora pôjde hlavne členom slúžiacich tímov:

 • adoračný tím
 • Alfa – tím
 • tím kurzu Manželské večery
 • líderský tím
 • tím katechétov Katechéz dobrého Pastiera
 • animátorom stretiek

Finančná podpora pôjde aj na podporu ďalších našich aktivít:

 • materské centrum
 • Deň rodiny, Farský deň, Večery spoločenstva, Dnes sa doma nevarí
 • projekt „Sklad pomoci“


Postup pre zamestnancov:

 • požiadajte Vášho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie dane, kde vyznačíte v bode 4., že žiadate vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane
 • na základe Potvrdenia o zaplatení dane vyplníte Vyhlásenie (je možné stiahnuť tu)
 • Potvrdenie aj Vyhlásenie je potrebné odovzdať na daňovom úrade v mieste bydliska do 30.4.2023, resp. 2.5.2023 (keďže najbližší pracovný deň je 2.5.2023)
 • v prípade ak ste boli zapojení do dobrovoľníckej činnosti, je možné darovať 3% z Vašich daní na základe potvrdenia o dobrovoľníckej práci. Potvrdenie je možné vyžiadať na adrese:
info@pezinskerodiny.sk

Postup pre fyzické osoby podávajúce daňové priznanie A alebo B:

 • vo Vašom daňovom priznaní k dani z príjmu FO prosíme uviesť naše údaje:

  Centrum pre rodinu – Pezinok
  IČO: 30848890

Postup pre právnické osoby:

 • v daňovom priznaní k dani z príjmu PO prosíme uviesť naše údaje:

  Centrum pre rodinu – Pezinok
  Farská 5, 902 01 Pezinok
  IČO: 30848890
  právna forma: občianske združenie

ĎAKUJEME


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov