Darujte nám Vaše 2%

Tlačivo pre poukázanie 2(3)% z dane

Centrum pre rodinu – Pezinok
Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok
IČO: 30848890
Právna forma: občianske združenie

ZATIAHNI NA HLBINU

Tou hlbinou je vzácne vnútro – srdce i myseľ každého človeka, ktorý je v službe našej farnosti.

Radi by sme podporili slúžiace tímy v našej farnosti v ich duchovnom aj odbornom raste. Sú to kľúčoví ľudia. Ak im horí srdce, dokážu ním zapáliť aj srdce iných ľudí v rámci služby, ktorú vo farnosti robia.

Formujeme UČENÍKOV MISIONÁROV v našej farnosti.

Učeník je ten, kto miluje Ježiša, chce ho poznávať, chce sa mu podobať, rozmýšľať a konať ako On. A mu horí srdce a túži prinášať Ježiša iným – ľuďom vo svojom okolí – tak sa stáva misionár.

Radi by sme z peňazí z 2% finančne podporili tieto tímy v našej farnosti:

 • Alfa tím
 • Adoračný tím
 • Manželské večery tím a lektorov príprav pre snúbencov
 • animátori rodinných stretiek, farských evanjelizačných buniek, skupiniek Modlitieb otcov a Modlitieb matiek
 • tím materského centra
 • tím venujúci sa sociálnej oblasti
 • animátori – prvoprijímajúcich detí, birmovancov
 • líderský tím
 • komunita venujúca sa Katechézam dobrého pastiera
 • táborový tím
 • ľudia pre príležitostné aktivity – Piknik farnosti, Pôstna polievka, Deň rodiny
 • chválové kapely
 • animátori vedúci detské a mládežnícke stretká
 • tím slúžiaci v a okolo kostola: kostolníci, upratovačky, brigádnici, lektor, akolyti, miništranti
 • Ružencové bratstvo

Vaše dve percentá pôjdu aj na projekt SKLAD POMOCI.

V súčasnosti sa terajšie priestory Skladu pomoci musia uvoľniť, nakoľko sa celý objekt plánuje rekonštruovať pre výstavbu Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa.

Nové priestory pre Sklad pomoci sa plánujú uvoľniť v budove farského úradu. Miestnosť však potrebuje tiež hĺbkovú rekonštrukciu.

Sklad pomoci slúži nášmu mestu aj širokému okoliu pre výdaj aj príjem šatstva, detského oblečenia a detských potrieb.


Postup pre zamestnancov:

 • požiadajte Vášho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie dane, kde vyznačíte v bode 4., že žiadate vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane
 • na základe Potvrdenia o zaplatení dane vyplníte Vyhlásenie (je možné stiahnuť tu)
 • Potvrdenie aj Vyhlásenie je potrebné odovzdať na daňovom úrade v mieste bydliska do 30.4.2024.
 • v prípade ak ste boli zapojení do dobrovoľníckej činnosti, je možné darovať 3% z Vašich daní na základe potvrdenia o dobrovoľníckej práci. Potvrdenie je možné vyžiadať na adrese: info@pezinskerodiny.sk

Postup pre fyzické osoby podávajúce daňové priznanie A alebo B:

 • vo Vašom daňovom priznaní k dani z príjmu FO prosíme uviesť naše údaje:

  Centrum pre rodinu – Pezinok
  IČO: 30848890

Postup pre právnické osoby:

 • v daňovom priznaní k dani z príjmu PO prosíme uviesť naše údaje:

  Centrum pre rodinu – Pezinok
  Farská 5, 902 01 Pezinok
  IČO: 30848890
  právna forma: občianske združenie

ĎAKUJEME


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov