Darujte nám Vaše 2%

Tlačivo pre poukázanie 2% z dane

Centrum pre rodinu – Pezinok
Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok
IČO: 30848890
Právna forma: občianske združenie

Získané finančné prostriedky použijeme na:

 • formačné programy, ktoré nám pomôžu napĺňať víziu Božieho kráľovstva do každého domu v našom meste 

Chceme podporiť vzdelávanie a rast dobrovoľníkov aj v odbornej aj v duchovnej formácii.

Seminár Otcovo srdce je súčasťou duchovnej formácie komunity pezinských rodín a aj našej farnosti. Táto formácia bude mať pokračovanie v ďalších seminároch.

Tí, ktorí absolvujú seminár Otcovo srdce, budú pozvaní rásť ako UČENÍK MISIONÁR v našej farnosti.

Učeník je ten, kto miluje Ježiša, chce ho poznávať, chce sa mu podobať, rozmýšľať a konať ako On. A túži prinášať Ježiša iným – ľuďom vo svojom okolí – tak sa stáva misionár.

Otcovo srdce a Evanjelizačná škola sv. Andreja sú semináre, ktoré našu komunitu a farnosť najbližšie roky čakajú, aby nám pomohli duchovne aj ľudsky rásť v učeníkov misionárov (ako to každému pokrstenému želá sv.otec František). 

To tejto formácie vízie sú pozvaní predovšetkým tí, ktorí sú v službe našej komunity a našej farnosti. 

 • prevádzku materského centra
 • organizáciu oslavy Dňa rodiny
 • projekt „Sklad pomoci“

Postup pre zamestnancov:

 • požiadajte Vášho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie dane, kde vyznačíte v bode 4., že žiadate vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane
 • na základe Potvrdenia o zaplatení dane vyplníte Vyhlásenie (je možné stiahnuť tu)
 • Potvrdenie aj Vyhlásenie je potrebné odovzdať na daňovom úrade v mieste bydliska do 30.4.2022
 • v prípade ak ste boli zapojení do dobrovoľníckej činnosti, je možné darovať 3% z Vašich daní na základe potvrdenia o dobrovoľníckej práci

Postup pre fyzické osoby podávajúce daňové priznanie A alebo B:

 • vo Vašom daňovom priznaní k dani z príjmu FO prosíme uviesť naše údaje:

  Centrum pre rodinu – Pezinok
  Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok
  IČO: 30848890
  Právna forma: občianske združenie

Postup pre právnické osoby:

 • v daňovom priznaní k dani z príjmu PO prosíme uviesť naše údaje:

  Centrum pre rodinu – Pezinok
  Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok
  IČO: 30848890
  Právna forma: občianske združenie

ĎAKUJEME za podporu našich aktivít.


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov