Darujte nám 2%

Podporte aktivity pre deti, manželské páry, osamelých a rodiny

Centrum pre rodinu
Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok
IČO: 30848890
Právna forma: občianske združenie

Získané finančné prostriedky použijeme na:

  • formačné programy, ktoré nám pomôžu napĺňať víziu Božieho kráľovstva do každého domu v našom meste
  • sociálne projekty pre znevýhodnené rodiny aj osamelých ľudí
  • organizáciu programov efektívnej manželskej komunikácie „Manželské večery“ a prednášok
  • materské centrum „MaMaTaTaJa“
  • vybavenie priestorov na komunitné centrá
  • vybavenie priestorov pre malé spoločenstvá, stretká detí a pre vybavenie konferenčných priestorov pre stretania sa rodín
  • letné tábory a výlety pre rodiny s podporou sociálne slabších rodín
  • organizáciu oslavy Týždeň rodiny
  • projekt „Sklad pomoci“

Stačí vyplniť tlačivá Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa a odovzdať ich do 30. apríla 2020 daňovému úradu v mieste bydliska

Aktuálne tlačivá stiahnete tu: POTVRDENIE a VYHLÁSENIE


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov