MANŽELSKÉ VEČERY

Kurz manželské večery je vynikajúca príležitosť na posilnenie manželskej komunikácie a na hĺbkovú analýzu manželského vzťahu, kde sa stavia na tom dobrom a kde eliminuje sa to zlé.

Manželské večery sú veľmi praktickým kurzom – pomáhajú získať a osvojiť si dôležité skutočnosti, aby ste mohli prežiť krásny a plnohodnotný vzťah  na celý život.

Je to blok 7 stretnutí raz do týždňa vo večerných hodinách, Stretnutia sú v príjemnom prostredí pri sviečke vo dvojici. Počas prednášky i po nej majú manželia možnosť rozprávať sa o téme večera. Súkromie každého páru je rešpektované, skupinová diskusia nie je súčasťou večerov. Zavŕšením manželských večerov je obnova manželských sľubom pred Bohom. Pre manželov s menšími deťmi je v naliehavom prípade a po dohode je možnosť opatrovateľskej služby.

Témy večerov:

 • ako vybudovať pevné základy – prečo sa niektoré manželstvá rozpadávajú,
  • poznať seba, poznať Teba,
  • vzájomné napĺňanie potrieb,
  • nájsť si spoločný manželský čas
 • umenie komunikácie – dôležitosť rozhovorov, bariéry pri rozhovore, princípy efektívneho počúvania
 • riešenie konfliktov – princípy zvlôádnutia konfliktu,
 • prejav uznania,
 • poznávanie rozdielností,
 • zmena správania
 • sila odpustenia – ako možno stratiť intimitu v manželstve,
 • ako obnoviť dôverný vzťah medzi manželmi,
 • ospravedlnenie
 • rodičia a svokrovci – riešte konflikty,
 • oslobodenie sa od citovej závislosti od rodičov,
 • uzdravevie zranení z detstva
 • sexuálna intimita – šesť zásad pre veľkých milovníkov,
 • rozhovor o sexe,
 • sexualita ako dar
 • láska v akcii – päť jazykov lásky,
 • manželov jazyk lásky

Kto je autorom kurzov?

Kurz vytvorili Nicky a Sila Leeoví v roku 1996. Leeoví patria k zamestnancom Holy Trinity Brompton v Londýne. V tomto zbore anglikánskej cirkvi vznikli tiež celosvetovo populárné kurzy Alfa. Leeoví žijú v manželstve viac než 25 rokov a majú štyri deti.

Na tému manželstvo, ktorú prednášali mnoho tisícom párom, sú spoluautormi Knihy o manželstve, kedy sa od jej vydania v roku 2000 predalo okolo 100.000 výtlačkov. Kurz Manželské večery poriadajú v Holy Trinity Brompton trikrát ročne s priemernou účasťou okolo sto párov v každom kurze…

V Pezinku tento kurz poriadajú manželia Martin a Stanka Dulajoví, ktorí žijú v manželstve 18 rokov, majú šesť deti, Dušan a Dagmar Udvárdioví, sú manželmi 25 rokov, majú spolu dve deti. Sú absolventi Kurzov o manželskej komunikácii a niekoľko rokov sa zúčastnili na misiách na Novom Zélande. Sú absolventi manželských večerov a  formovaní v oblasti manželskej komunikácie.

Kontakt: rodina@pezinskerodiny.sk


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov