Modlitby matiek

Modlitby Matiek

Modlitby matiek (MM) sa začali v 1995 v Anglicku a za necelé dva roky sa rozšírili bez akejkoľvek reklamy do celého sveta. Dnes sú skupinky modliacich sa matiek v mnohých (viac ako 80) krajinách sveta. Matky sa spájajú v modlitbách s ostatnými matkami, a tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb.

Modlitby matiek sú cestou úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Božích rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko. Pri našich modlitbách prosíme Ducha Svätého aby viedol naše stretnutie, prosíme za ochranu, odprosujeme, odpúšťame, chválime pána piesňou a modlitbou, čítame Sväté písmo, pri ktorom sa zdieľame s ostatnými matkami so svojimi problémami.

Aj v našej farnosti sa stretáva viacero modlitbových skupín. Sme otvorené prijať do skupinky nové mamy – telesne, ale aj duchovne. Stretávame sa vždy raz do týždňa v rovnaký deň a v rovnakej hodine.

Ak máte záujem modliť sa s nami jednoducho sa pridajte k našim skupinám:

Stretávame sa v herni materského centra Kollárova 1/A

pondelok sa modlíme od 9:00 (skupinka za účastí malých detí); kontakt: Zuzka Lempochnerová.

Vo štvrtok sa modlíme od 20:30; kontakt: Martina Nociarová.

Kontakt

Zuzana Lempochnerová

zuzana.lempochnerova@gmail.com

0905 472 075

Martina Nociarová

nociarova.m@gmail.com

0905 704 003

http://www.modlitbymatiek.sk


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov