Spoločenstvá

Boh požehnáva pezinské rodiny, aby vytvárali malé spoločenstvá, ktoré  “sú  bohatstvom Cirkvi, ktoré Duch Svätý vzbudzuje na evanjelizáciu”. EN 29