Siedmy ročník

Priateľstvo – prebúdzanie

Priateľstvo

Obsah stretnutia:

 • nový rozmer túžby milovať a byť milovaný
 • muž a žena v rozdielnosti
 • muž a žena vo vzájomnej komplementárnosti
 • hanblivosť a úcta –ako pozitívne aspekty sexuality
 • citové variácie priateľstva
 • bonus: zážitkové cvičenia ku konkrétnej téme

Stávam sa mužom

Stávam sa mužom

Obsah stretnutia:

 • fyzické znaky dospievania
 • pohlavné orgány
 • polúcia
 • hygiena
 • povolanie muža k darovaniu sa – hodnota muža
 • bonus: zážitkové cvičenia ku konkrétnej téme

Stávam sa ženou

Obsah stretnutia:

 • fyzické znaky dospievania
 • pohlavné orgány
 • menštruácia
 • hygiena
 • zmena postojov k svojmu telu
 • móda, obliekanie
 • povolanie ženy k sebadarovaniu – hodnota ženy
 • bonus: zážitkové cvičenia ku konkrétnej téme

Sexuálna revolúcia

Obsah stretnutia:

 • vedomie vlastnej hodnoty
 • morálny úpadok
 • pornografia a jej následky
 • sexuálna závislosť a jej prejavy
 • z väzenia na slobodu
 • miesto pre Ježiša

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov