Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Cirkevná materská škola sv. Jozefa v Pezinku sa nachádza v budove materskej školy Za hradbami 1 v Pezinku, zriaďovateľom je Arcibiskupský úrad Bratislavskej arcidiecézy.

Svoju prevádzku začala v roku 2006. Zatiaľ je jednotriednou MŠ s celodennou prevádzkou v čase 7.00-17.00 h.

Poskytuje starostlivosť deťom vo veku 2 až 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky.

Cirkevná materská škola je zameraná na rozvoj osobnosti dieťaťa v oblasti motorickej, rozumovej, sociálnej, estetickej a tiež v oblasti duchovnej s ohľadom na individuálne a vekové osobitosti dieťaťa. Najdôležitejším cieľom je dosiahnuť všestranný harmonický rozvoj dieťaťa tiež v duchu kresťanských zásad.

Kde nás nájdete

Cirkevná materská škola sv. Jozefa
Za hradbami 1
902 01 Pezinok

Tel.: 0911 811 372

E-mail: cmskolka@gmail.com

Adresa

Budova Denného centra, Kollárova 1

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov