Kontakt

Náš tím

Mgr. Martina Šipošová

Štatutár
Líderský tím


siposovam@pezinskerodiny.sk

0903 668 033

Mgr. Martin Dulaj

Zástupca
Líderský tím


rodiny@pezinskerodiny.sk

0911 225 650

Mgr. Stanislava Dulajová

Sociálna pomoc
Líderský tím


pomoc@pezinskerodiny.sk

0911 331 534

Ing. Andrea Bertová

Materské centrum
Líderský tím


mamatataja@pezinskerodiny.sk

0904 608 420

Mgr. Ľubica Nogová

Lektor


lnogova@abuba.sk

0950 487 018

Ing. Monika Hlúšková

Líderský tím


mhluskova@gmail.com

Katarína Libantová

Líderský tím


0905 100 108

Ing. Jozef Kozma

Líderský tím


jozef.kozma@gmail.com

Ing. Michal Fiala

Líderský tím


0904 993 258

Nájdete nás

Materské centrum

Budova Denného centra, Kollárova 1 , Pezinok

Sklad pomoci

Farská 7, Pezinok

Herňa materského centa

  • aktuálne otváracie hodiny na FB @Centrum Pre Rodinu Pezinok
  • po dohode možnosť rezervovať si materské centrum pre Teba a Tvoje kamarátky na 0904 608 420

Info o nás:

Centrum pre rodinu – Pezinok

Farská 5

902 01 Pezinok

IČO: 30848890

DIČ: 2021890255

Bankové spojenie (na podporu našich aktivít):
SK08 0200 0000 0018 2118 9159


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov