Kontakt

Náš tím

Mgr. Martina Šipošová

Štatutár


siposovam@pezinskerodiny.sk

0903 668 033

Mgr. Martin Dulaj

Zástupca


rodiny@pezinskerodiny.sk

0911 225 650

Mgr. Stanislava Dulajová

Sociálna pomoc


pomoc@pezinskerodiny.sk

0911 331 534

Ing. Andrea Bertová

Materské centrum


mamatataja@pezinskerodiny.sk

0904 608 420

Nájdete nás

Materské centrum

Budova Denného centra, Kollárova 1 , Pezinok

Sklad pomoci

Farská 7, Pezinok

Herňa MC MaMaTaTaJa

Pondelok9:15-10:30 modlitby matiek
10:30-12:00
10:30 – Malí šikovníčkovia (vstup bez prihlásenia)
16:00-18:00
Utorok9:00-12:00
16:00-18:00
Streda9:00-12:00
16:00-18:00
Štvrtok9:00-12:00;
9:10 – Tanečníček (vstup bez prihlásenia)
16,00-18,00
Piatok9:00-12:00

Bankové spojenie


ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov