Chválová skupina

Modlitba chvál

Chvála je modlitba, pri ktorej Boha oslavujeme za to, kým je.

 „Chvála je forma modlitby, ktorá najbezprostrednejšie uznáva, že Boh je Boh. Ospevuje ho pre neho samého, oslavuje ho pre to, že ON JE, ešte viac než za to, čo koná. Chvála je účasťou na blaženosti čistých sŕdc, ktoré milujú Boha vo  viere skôr, ako by ho videli v sláve. Prostredníctvom chvál sa Duch Svätý spája s našim duchom, aby dosviedčal, že sme Božie deti, vydáva svedectvo v prospech, v ktorom sme adoptovaní za synov a skrze ktorého oslavujeme Otca jednorodeného Syna. Chvála spája ostatné formy  modlitby a povznáša ich k tomu, ktorý je ich prameňom a cieľom – k jedinému Bohu Otcovi, od ktorého je všetko  a my sme pre neho (1 Kor 8,6)“ KKC 2639

Chválové spoločenstvo v Pezinku

Sme spoločenstvo 5 manželských párov. Niektorí hráme na hudobný nástroj, iní spievame, zabezpečujeme po technickej stránke alebo máme službu slova, či príhovornej modlitby. Súčasťou našej skupiny je aj modliaci sa manželský pár, ktorý je z iného malého spoločenstva v Pezinku.

Každý z nás vždy s nadšením oslavoval Boha hudbou alebo spevom. Postupne sme sa spoločne naučili (a učíme sa neustále) ako vložiť do piesní srdce tak, aby z toho vznikla modlitba – teda čas s Bohom. Boh nás pozýva cez túto formu modlitby prehlbovať s ním vzťah a dáva nám príležitosti dávať to, čo od neho prijímame iným ľuďom, ktorí prídu na naše chvály. A tak prežívame spolu jednotu v radosti a vo viere, že Pán sa oslavuje a je rád v našej blízkosti.

Na chválach hráme a spievame piesne od rôznych známych interpretov – napríklad od kapely Rieka života, Hilsong, od Martina Smitha alebo Braňa Letka. Chválovú formu modlitby využívame aj na našich pravidelných štvrtkových stretnutiach.

Príprava a priebeh modlitieb chvál

Na modlitby chvál sa pripravujeme predovšetkým dozrievaním cez osobný vzťah k Bohu, cez štúdium najrôznejších zdrojov – teórie o tom, čo to chvála vlastne je, aké sú gestá, postoje, symboly, ktoré sa počas chvál môžu používať. Samotné skúsenosti s vedením chvál nás taktiež neustále obohacujú a posúvajú vpred.

Modlitby chvál trvajú cca 90 minút, ich súčasťou je aj príhovorná modlitba, počas ktorej sa dvojice modlia za ľudí, ktorí o takúto formu modlitby požiadajú. Vyvrcholením modlitby chvál je živá prítomnosť Ježiša v Eucharistii a poklona pred Ním. Počas celého večera je prítomný i kňaz.

Modlitby chvál bývajú v Pezinskom kláštore príležitostné, zhruba 4x do roka.

„Všetko čo dýcha, nech chváli Pána.“ Ž 150

Sme stvorení na to, aby sme chválili Pána. Ktosi raz napísal, že v srdci každého človeka sa nachádza trón, miesto pre to, čo si v živote najviac ceníme. Kiež by na tróne v našich srdciach sedel vždy Boh, ktorému zverujeme celý svoj život aj životy našich drahých.