Milión detí sa modlí ruženec – moc detskej modlitby

18.10.2020 - 19.10.2020
16:00 - 12:00
Vložiť do kalendára

Pozývame rodiny zúčastniť sa iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Autorom myšlienky je pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Jej úmyslom je modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete. Tento rok sa koná vo veľmi zvláštnej situácii, pretože nikdy predtým nebol svet zasiahnutý takou rozsiahlou zdravotnou a existenčnou krízou.

 

„Kríza, v ktorej bol a stále je celý svet vystavený neviditeľnému vírusu, zabíjajúcemu státisíce ľudí, má zničujúce a zatiaľ nepredvídateľné hospodárske i sociálne následky. Náš svet už nie je tým, čo býval. To, čo sme predtým považovali za samozrejmé, už takým nebude,“ konštatoval kardinál Mauro Piacenza, prezident nadácie ACN. V liste adresovanom deťom píše, že v ťažkých situáciách je veľmi dôležité spolupracovať a vzájomne si pomáhať. „Nesmieme však zabudnúť, že najväčšia pomoc prichádza od Boha.

Zúčastnite sa spolu s ACN na celosvetovej modlitbovej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa koná v nedeľu 18. októbra 2020. (V prípade, že sa budete modliť ruženec s deťmi v školách alebo materských školách, urobte tak v pondelok 19. októbra 2020.)

„Materiály k modlitbovej iniciatíve je k dispozícii v 23 jazykoch vrátane arabčiny a rôznych afrických jazykov. Zúčastnia sa na nej deti približne z 80 krajín – od Ghany cez Sýriu až po Papuu Novú Guineu. Nech nás všetkých spoločná celosvetová modlitba ruženca naplní novou odvahou a dôverou v Božiu láskyplnú ochranu, ktorú nám chce dať prostredníctvom svojej svätej Matky,“ uvádza otec Martin M. Barta, duchovný asistent centrály ACN.

 

Iniciatíva detských modlitieb ruženca sa začala roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Počas toho, ako sa niekoľko detí modlilo ruženec, kľačiac na podstavci sochy Panny Márie, si niekoľkí prítomní spomenuli na slová svätého pátra Pia: „Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ ACN podporuje kampaň od roku 2008 a pred dvomi rokmi prevzala organizáciu tejto celosvetovej udalosti.

Nadácia ACN vám poskytne materiály, ktoré môžete využiť pri modlitbách vo farnostiach, detských skupinách a rodinách. Nájdete v ňom vysvetlenie, ako sa modlí ruženec, obsahuje meditácie o tajomstvách ruženca vhodné pre deti i modlitbu zasvätenia sa Panne Márii.

Každý, kto sa zaregistruje pomocou formulára do modlitebnej iniciatívy a uvedie poštovú adresu, dostane mariánsku medailu zhotovenú podľa zjavení mystičky svätej Kataríny Labouré.

 

Tušíte, akú veľkú moc má modlitba ruženca? Že obrovskú? Veru áno! Keď sa modlíte ruženec, držíte sa ruky Panny Márie a ona spolu s vami dokáže vyprosiť u Pána Ježiša skutočné zázraky! Neveríte? Pozrite si nasledujúci skutočný príbeh:

https://www.facebook.com/watch/?v=550317835427248

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov