Centrum pre rodinu – Pezinok Nastavenie emailu pre prijímanie pošty

Centrum pre rodinu – Pezinok Nastavenie emailu pre prijímanie pošty
Pravdepodobne používa váš poskytovateľ elektronickej pošty prísne filtre proti spamu. Aby Vám chodili od nás všetky e-maily, tak nás odporúčame pridať medzi svoje dôveryhodné kontakty alebo do adresára kontaktov. Tento proces je tiež známy ako „Whitelisting“.

Ak nevidíte email od Centrum pre rodinu – Pezinok vo vašej schránke, tak sa náš email omylom dostal do priečinka Spam.

Prosím, otvorte prečinok spam a ak nájdete email od Centrum pre rodinu – Pezinok otvorte ho a označte ako „Toto nie je spam“

ĎALEJ: Vyberte si svojho poskytovateľa emailu, pre preradenie msiposova13@gmail.com na bielu listinu (Whitelist).


Nenašli ste svojho emailového klienta alebo spam filter v zozname?

Ak je Centrum pre rodinu – Pezinok filtrované do spamu, skúste si pridať siposovam@pezinskerodiny.sk do zoznamu vaších kontaktov alebo do adresára kontaktov.

Ak sú správy stále posielané do nevyžiadanej pošty, kontaktujte svojho poskytovateľa internetu alebo aplikáciu na filtorvanie spamu a spýtajte sa na postup pridania msiposova13@gmail.com na bielu listinu kontaktov.GmailZ času na čas, posiela Gmail mylne do priečinka spam aj emaily, ktoré chceme dostávať…

Ak nenájdete emaily od Centrum pre rodinu – Pezinok

Prosím, skontrulujte si svoj Gmail Spam priečinok:


Aby ste sa ujistili, že dostanete emaily, ktoré chcete dostávať Vytvorte filter

 1. Našli ste email od Centrum pre rodinu – Pezinok v nevyžiadanej pošte (Spam)?
 2. Otvotre konkrétny email.
 3. Kliknite na tličidlo ‚Bodky‘ v pravom hornom rohu pre zobrazenie možností…

Kliknite na Filtrovať podobné správy


  Odpovedať

  Preposlať

  Filtrovať podobné správy  


Kliknite na tlačidlo  Vytvoriť filter   pre otvorenie nastavení.

Z menu, prosím, vyberte tieto možnosti:


  Nikdy neodoslať do spamu  

  Vždy označiť ako dôležité  

  Použiť filter aj na zodpovedajúce konverzácie  

  Kategorizovať ako: Vyberte kategóriu… 

Pri voľbe „Kategorizovať ako: Vyberte kategóriu…“

 1. Otvorte rolovacie menu ikonou šípky vedľa „Vyberte kategóriu…“
 2. Prosím, vyberte Hlavné z možností v otvorenom rolovaciom menu.

  Vyberte kategóriu…  

  Hlavné

  Siete

  Automatické

  Fóra

  Reklamy

Kliknite na modré tlačidlo  Vytvoriť Filter   pre uloženie nastavení.


Od teraz vždy uvidíte Centrum pre rodinu – Pezinok v hlavnej doručenej pošte. 🙂

Ďalej, máte ešte email otvorený? Prosím, označte ho ako „Toto nie je spam“

 1. – Ak vidíte email od Centrum pre rodinu – Pezinok: Otvorte daný email, prosím.
 2. – Kliknite na tlačidlo v upozornení, s nápisom Nahlásiť, že to nie je spam

  alert icon  Prečo je táto správa v spame? Podobá sa na správy, ktoré boli v minulosti identifikované ako spam.

    Nahlásiť, že to nie je spamGmail Karty (Hlavné, Siete, Reklamy, Automatické,…)– Ak používate Gmail Karty ako napríklad ‚Reklama‘, prosím, otvorte si kartu Reklama v Gmail.

 1. – Ak ste našli email od: Centrum pre rodinu – Pezinok v karte Reklama:
 2. – Zoberte a potiahnite náš email do karty Hlavné.
 3. – Následne uvidíte upozornenie, zobrazené nižšie, v spodnej časti Gmailu.

 4. Konverzácia bola presunutá pod štítok Hlavné. Chcete, aby sa tam presúvali všetky budúce správy od odosielateľa msiposova13@gmail.com?

  Áno   Späť


 5. – Kliknite Áno v čiernom upozornení v Gmail.
 6. – Takto sa vám budú vždy zobrazovať emaily od Centrum pre rodinu – Pezinok v karte Hlavné…

Taktiež môžete vytvoriť filter…

 1. – Ak nájdete email od Centrum pre rodinu – Pezinok v Gmail v karte Reklamy:
 2. – Otvorte daný email, prosím
 3. – Kliknite na „bodkové menu“ v pravej hornej časti emailu.

Kliknite na Filtrovať podobné správy.


  Odpovedať

  Preposlať

  Filtrovať podobné správy  


Kliknite na tlačidlo  Vytvoriť filter   pre zobrazenie nastavení.

Prosím, z nasledujúcich možností vyberte Hlavné.


  Vyberte Kategóriu…  

  Hlavné

  Siete

  Automatické

  Fóra

  Reklamy


Klknite na modré tlačidlo  Vytvoriť filter   pre uloženie nastavení.


Od teraz uvidíte Centrum pre rodinu – Pezinok vo svojej karte Hlavné…

Gmail Mobilná Aplikácia


Ak používate Gmail aplikáciu na vašom zariadení, prosím, otvorte si teraz danú aplikáciu.

Ak nevidíte email menovite od Centrum pre rodinu – Pezinok, prosím, skontrolujte priečinok Spam:

Nachádza sa v priečinku Spam mylne email od Centrum pre rodinu – Pezinok?

Prosím otvorte daný email a ťuknite na ikonu

  Presunúť do  

  Odložiť  

  Zmeniť štítky  

  Označiť ako nedôležité  

Vyberte „Zmeniť šítky…“

Zaškrtnite poľe vedľa Doručené

Image of Gmail's new label menu

Ťuknite OK pre uloženie nastavení.


Používate Gmail Karty ako napríklad „Reklamy“ prosím, otvorte kartu „Reklamy“ v aplikácii

 1. Keď nájdete email od Centrum pre rodinu – Pezinok
 2. Ťuknite na ikonku menu – vpravo hore.
 3. Potom vyberte Presunúť do.

 4.   Presunúť do  

    Odložiť  

    Zmeniť štítky  


 5. Potom zvoľte zo zoznamu Hlavné

 6. Screenshot of the Gmail app move to menu

Tento krok pomôže Gmailu rozpoznať, že si prajete vidieť Centrum pre rodinu – Pezinok v karte Hlavné…Yahoo icon

Yahoo! MailAk nevidíte email od Centrum pre rodinu – Pezinok vo svojej schránke…

Skontrolujte si priečinok Spam. Nachádza sa tam email od Centrum pre rodinu – Pezinok?

 1. – Prosím, otvorte daný email
 2. – Ďalej klknite na tlačidlo Nie je spam v hornom paneli nástrojov.

Pre zaručenie doručenia: Vytvorte filter pre automatické doručovnie emailov od Centrum pre rodinu – Pezinok do vašej schránky

 1. – Prejdite myšou alebo kliknite na ozubené koliesko v pravom hornom navigačnom paneli.
 2. – Vyberte Ďalšie Nastavenia z rolovacieho zoznamu
 3. – Vyberte Filtre umiestnené na ľavej strane
 4. – Kliknite na tlačidlo + Pridať nové filtre v sekcii Filtre
 5. – Vytvorte meno ako napríklad Whitelist v poli Názov Filtra
 6. – V sekcii Od Vyberte kritérium filtra obsahuje text
 7. – Napíšte našu emailovú adresu msiposova13@gmail.com do textového poľa Zadajte hodnotu filtra…
 8. – Vyberte cieľový priečinok, do ktorého chcete správy doručovať. Napríklad: Doručená pošta.
 9. – Kliknite Uložiť…
 10. – Na ďalšej obrazovke uvidíte -Filter správ bol úspešne uložený–


iPhone mail app icon

iPhone Mail aplikáciaiPhone Mail identifikuje väčšinu nevyžiadanej pošty poslanej na adresu @icloud.com, ale môže aj mylne označiť email do nevyžiadanej pošty.

Pravidelne kontrolujte nevyžiadanú poštu (odpad), či neboli mylne označené emaily ako spam.

Pre označenie emailu od Centrum pre rodinu – Pezinok ako nie spam:

 1. – Otvorte aplikáciu Pošta a prejdite na obrazovku Schránky.
 2. – Prejdite do sekcie s priečinkami

 3. Screenshot of iPhone mailboxes screen

 4. – Vyberte priečinok Odpad
 5. – Najdite email od Centrum pre rodinu – Pezinok a jemne ho posunte doľava pre zobrazenie možností.

 6. Screenshot of iPhone swipe left screen

 7. – Ťuknite na Viac
 8. – Potom v otvorenom menu ťuknite na Označiť…

 9. Screenshot of iPhone move messages screen
 10. – Tťuknite na tlačidlo Označiť ako nie je odpad

 11. Screenshot of iPhone mail not junk screen

Táto správa je tak presunutá do Prijaté. Podobné správy od Centrum pre rodinu – Pezinok už nebudú označené ako odpad.

Správy, ktoré sa nachádzajú v priečinku odpad dlhšie ako 30 dní sú predvolene vymazané, preto kontrolujte často pre presunutie emailov na bielu listinu.

Outlook 2003, Outlook 2016 and Outlook Office 365Pre zabezpečenie prijímania dôležitých emailov v Outlook Office:

Prosím, pridajte si Centrum pre rodinu – Pezinok do zoznamu „Bezpečných odosielateľov“ v Outlook:

 1. – Kliknite pravým tlačidlom na náš email vo vašej Doručenej pošte.
 2. – V zobrazenom menu prejdite myšou alebo kliknite Nevyžiadaná pošta
 3. – Kliknite Nikdy neblokovať odosielateľa v menu, ktoré sa zobrazilo prejdením/kliknutím myši
 4. – Výsledná správa oznámi:
 5. – „Odosielateľ zvolenej správy bol pridaný do zoznamu dôveryhodných odosielateľov“
 6. – Kliknite OK

Pre pridanie odosielateľa do knihy kontaktov:

 1. – Otvorte email
 2. – Pravým tlačidlom kliknite na poľe od
 3. – Vyberte možnosť Pridať do kontaktov


Centrum pre rodinu – Pezinok nie je žiadným spôsobom spojené so značkami, stránkami alebo aplikáciami, ktoré sú vyššie uvádzané. Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných majiteľov.

Vytvorené s Email Whitelist Generator v5.0

Top msiposova13@gmail.com

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov