Sme súčasťou siete farských charít

ruky

Centrum pre rodinu – Pezinok je súčasťou siete farských charít v rámci Bratislavskej diecézy.

Od marca 2020 je naše Centrum pre rodinu – Pezinok súčasťou siete farských charít v rámci Bratislavskej diecézy. Veľmi sa tomu tešíme a veríme, že i prostredníctvom tejto spolupráce sa budeme vedieť viac priblížiť k tým, čo našu pomoc potrebujú. Naše dary a schopnosti tak môžu dostať novú tvár prostredníctvom tejto služby a dobrovoľníctva. 

 

Čo je farská charita a ako pomáha vo svojej komunite?

Farská charita je registrované združenie veriacich (spoločenstvo dobrovoľníkov), ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky.  

  • pomáha starším, dôchodcom a osamelým ľuďom
  • pomáha chorým, ľuďom s telesným a mentálnym postihnutím
  • pomáha ľuďom ohrozeným chudobou (nezamestnaní, dlhodobo chorí, rodiny v núdzi, mnohodetné rodiny, ľudia bez domova, deti z detských domovov, ľudia na okraji spoločnosti, …)
  • pomáha závislým ľuďom (alkohol, drogy, novodobé závislosti, …)
  • venuje sa mládeži (vedie k službe núdznym, tvorivé dielne, zapája ich do života vo farnosti…)
  • pomáha po živelných pohromách, pri odstraňovaní ich následkov
  • ponúka sociálne a právne poradenstvo (pre ľudí v ťažkej životnej, rodinnej a osobnej situácii), kresťanský koučing, duchovné vedenie farníkov
  • formuje farníkov, aby skutkami lásky odpovedali na výzvy a problémy vo farnosti

Chceme byť na blízku všade tam, kde bude treba. Našu činnosť budeme vykonávať podľa potrieb obyvateľov našej farnosti, ako aj podľa možností našich dobrovoľníkov.

Kontakt: pomoc@pezinskerodiny.sk   0911 331 534

 

 

 

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov