Večer chvál

večer chvál jesen 2019
15.10.2019
19:00 - 20:30
kostol u kapucínov
Vložiť do kalendára

15. októbra 19:00 v kostola u kapucínov

Príďte oslavovať a zvelebovať nášho Boha, žehnať si navzájom. Modlitbou priniesť Božie kráľovstvo i do každého domu v našom meste. 

Lebo Boh tróni na chválach svojho ľudu. Teda „choďte a hlásajte“, „ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“, „aby ste išli a prinášali ovocie, a aby vaše ovocie zostalo“ (Mk 16,15, Jn 20,31, Jn15,16)

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov