Seminár Otcovo srdce už po druhý krát v našej farnosti

OS 22 plagat
21.04.2022 - 26.04.2022
18:00 - 13:00
Penzion Berea https://penzion.berea.sk/, Modra Harmónia
Vložiť do kalendára

V dňoch 21.- 26. apríla 2022 sa pre našu farnosť opäť uskutoční seminár Otcovo srdce. Pozývame naň najmä tých z vás, ktorí ste v konkrétnej službe pre našu farnosť, alebo vnímate, že vás do nej Boh volá.

Seminár je zameraný na otcovstvo a synovstvo, na osobný vzťah s Bohom. Zo skúsenosti vieme, že tento seminár prináša veľa požehnania do osobného a duchovného života. Otcovo srdce je súčasťou niekoľkoročnej duchovnej obnovy našej farnosti a nadväzujú naň ďalšie semináre zamerané na formáciu, o ktorej často hovorí sv. otec František – učeník misionár.   

Bližšie informácie nájdete na plagáte alebo našej internetovej stránke, cez ktorú sa môžete na seminár aj prihlásiť.

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov