Farský víkend – poďakovanie

DAKUJEME za farsky vikend JPG

Milí priatelia,

ďakujeme vám za vašu ochotu pridať sa k myšlienke farského víkendu konkrétnou pomocou/službou.

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Spoločne sme naplnili hlavný „message“ víkendu – aby sa Božie kráľovstvo dostalo do každého domu v našom meste. Méta možno ťažko uchopiteľná aj preto, že jej realizácia je dlhodobá  a napĺňa sa cestou malých krokov a niekoľkých rokov. Prakticky sme to tento ročník dosiahli tak, že sme zjednotili farnosť, otvorili všetky spoločenstvá, navzájom si dali o sebe vedieť a tým, ktorí prišli a nie sú súčasťou nijakého spoločenstva a chcú niekam patriť, dali sme príležitosť vstúpiť do konkrétneho spoločenstva. Ťažko ich zrátať, no na papieri takýchto máme cca 60 a ešte stále prichádzajú prosby o zaradenie do mailovej databázy, či do spoločenstiev a stretiek.

 

VĎAKA DOBRÉMU BOHU.

Ak by ste mali potrebu a túžbu dať spätnú väzbu (to, čo na podujatí oceňujete, alebo aj to, čo by ste nechceli, aby sa opakovalo), napíšte nám.

Myšlienku Farského víkendu chceme rozvíjať aj naďalej každým rokom. Aj preto, aby sme v duchu synody boli otvorenou farnosťou, ktorá je Otcovským domom ochotným prijať kohokoľvek, kto doň chce vstúpiť.

Ďakujeme za vás, prajeme vám radosť zo spoločného diela a žehnáme vám. Nech vo vás dobrý Boh vzbudzuje túžby, ktoré pochádzajú od neho a prinášajú ovocie Ducha.

 

Ešte malý darček – v utorok 8. novembra bude odslúžená sv. omša o 17:00 vo farskom kostole za všetkých, ktorí sa podielali na organizovaní tohto víkendu. Pozývame vás.

 

Pripájame krátke svedectvá:

„Akcia spojila všetky spoločenstvá. Všetci sme víkendom žili a motivovali jeden druhého, ako sa najlepšie odprezentovať.“ (Martin)

„Nápad priniesť farnosti svedectvá bol výborný. Svedectvo je mocné, vymaňuje to farnosť a jej členov zo sterility „cirkevníctva“ – z času načas by bolo super dať možno večer svedectviev.“ (Michal)

„Som rada, že Farský víkend vyšiel. A úprimne som milo prekvapená, aká je tu silná komunita a to som rodená Pezinčanka. Verím, že každý z nás potrebuje cítiť, že niekam patrí. Vy ľuďom dávate túto možnosť, podávate ruku, otvárate svoje srdcia a robíte tým veľkú službu.“ (Michaela)

Zopár fotiek z víkendu nájdete na tomto odkaze.

 

Za koordinačný tím dobrovoľníkov

Oliver Udvardi, Andrea Bertová, Martina Šipošová a o. Andrej Šottník

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov