Rok rodiny Amoris Laetitia 2021-2022

Dávame Vám do pozornosti už prebiehajúci Rok rodiny Amoris laetitia, ktorý sa koná koná pri príležitosti 5. výročia vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia – Radosť lásky. Začal sa pri príležitosti slávnosti sv. Jozefa 19. marca 2021. 

Rok reflexie nad Amoris laetitia vyvrcholí v júni 2022, keď sa bude v Ríme konať 10. svetové stretnutie rodín.

Pozývame všetkých Vás – rodiny, spoločenstvá menšie, väčšie, ale i jednotlivcov uvažovať uvažovať nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov spomenutého dokumentu.

Klikom na banner v pravej časti získate inšpirácie na premýšlanie.

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov