Želáme všetkým požehnané veľkonočné sviatky

Velka noc 2020 CPR

„Budem Ťa, Pane, oslavovať, že si ma VYSLOBODIL.“

                                                                                      Ž 30,2

Prajeme vám radosť z Ježišovho zmŕtvychvstania, akú mali rodiny v prvotnej Cirkvi.

Centrum pre rodinu – Pezinok

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov