TIP: Ako v rodine počas Adventu spoločne „rozbaľovať“ Vianoce?

S blížiacim sa adventným obdobím dávame do pozornosti všetkým rodinám unikátnu knihu od Ann Voskampovej Odkrývanie najväčšieho daru. Po obrovskom úspechu „adventného denníka“ Najväčší dar pripravila Ann pre čitateľov rozšírenú verziu starobylej adventnej tradície Jesseho stromu. Kniha ponúka recept, ako sa na Vianoce pripraviť nielen navonok, ale hlavne vnútorne.

Každá kapitola v knihe predstavuje jeden deň v mesiaci december a ponúka úryvky zo Svätého Písma. Príbehy, vďaka ktorým deti spoznávajú postavy z Písma, dopĺňajú prekrásne ilustrácie. Kniha obsahuje i otázky na každý deň, ktoré vás povzbudzujú k uvažovaniu a diskusii a krásnym rodinným aktivitám.

 

Slávte Advent prerozprávaním najväčšieho príbehu lásky všetkých čias!

Knihu si môžete zakúpiť na www.kumran.sk

____________________________________________________________________________

„Keď som objavila túto knihu, bol to pre mňa zázrak na plnej čiare. Je to kniha, ktorá rastie s rodinou, deti každého veku si môžu nájsť úroveň náročnosti akurát podľa svojej chuti. Znovu sa teším na prípravu Jesseho stromu a ornamentov, ktoré si budeme každý deň vešať, a na krásny čas strávený s rodinou a predovšetkým s Bohom. Možno budete šokovaní vnímavosťou vašich detí a otázkami, ktoré vám budú klásť, a ich úvahami.“

Jana Martonová, www.slovoplus.sk

_______________________________________________________________________________

Ann má dar hrejivého rozprávania, dotýka sa slovami hlboko, presne, nenásilne a veľmi nežne a pomenúva nevšedným spôsobom „všedné nádhery“ života s Bohom. V tejto publikácii pre deti svoj dar akoby využívala ešte plastickejšie a pri tom veľmi prirodzene. Keď niečo abstraktné s objavným nadšením približuje dieťaťu, vychádza pritom zo skúsenosti a reality súčasného dieťaťa. Vie slovami čitateľa objímať, aby mu s radosťou ukázala väčšie a dokonalejšie – Božie objatie.

Martina Jokelová Ťuchová, www.zastolom.sk

_______________________________________________________________________________

„Kniha predbehla moje očakávanie. Oceňujem úryvok Svätého Písma v plnom znení, nielen nejaká zjednodušená verzia pre deti. Za úryvkom nasleduje objasnenie textu. Kniha je vhodná aj pre menších vďaka pútavým ilustráciám. Starších súrodencov možno zaujať rodinnými aktivitami ponúknutými pod každým zamyslením Tešíme sa na advent!“

čitateľka, www.kumran.sk

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov