Ružencová aktivita pre deti a mládež na mesiac október

Október je mesiac, v ktorom sa osobitným spôsobom prihovárame k Bohu cez Máriin ruženec.

(TK KBS) Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. na svojich stránkach ponúka pre deti a mládež novú aktivitu spojenú s ružencom. KPKC pripravilo krásne materiály vo forme PDF (kalendár, samolepky…), s ktorými sa deti budú môcť sami, ale aj spoločne s rodičmi, učiteľmi či kamarátmi modliť ruženec (alebo jeden desiatok) s konkrétnymi úmyslami na každý deň počas celého októbra.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930048

Všetky prílohy vo forme PDF si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.

(NÁŠ TIP: pripravte si aj hárok samolepiaceho papiera, niektoré z PDF fungujú ako samolepky)

 

 Prečo sa modliť ruženec?

„Mesiac október je okrem iného výnimočný tým, že viac upriamujeme svoju pozornosť na modlitbu svätého ruženca. Že je to naozaj výnimočná modlitba potvrdzujú aj slová Panny Márie, ktoré povedala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca,“ uvádza KPKC.

„Povzbudzujme sa navzájom k modlitbe svätého ruženca a povzbudzujme k nej aj deti a mládež, aby už od útleho veku vedeli zverovať svoje radosti i starosti do rúk Panny Márie a mohli vo svojom živote zažívať zázraky vďaka sile Máriinho príhovoru. Ponúkame vám ružencovú aktivitu na október pre deti a mládež, ktorú môžete realizovať v škole i rodine,“ uviedla Zuzana Floreková z KPKC.

Modliť sa ruženec znamená zveriť svoje starosti milosrdným srdciam Ježiša a jeho matky. sv. Ján Pavol II.

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov