Kontakt (Staršia verzia)

Centrum pre rodinu – Pezinok

Štatutár: Mgr. Martina Šipošová - 0903 668 033; siposovam@pezinskerodiny.sk
Zástupca: Mgr. Martin Dulaj - 0911 225 650; rodiny@pezinskerodiny.sk
Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci: Mgr. Stanislava Dulajová - 0911 331 534; pomoc@pezinskerodiny.sk

Materské centrum MaMaTaTaJa

Budova Denného centra, Kollárova 1 , Pezinok
Andrea Bertová 0904 608 420; mamatataja@pezinskerodiny.sk ,

Herňa MC MaMaTaTaJa

Pondelok 9:00-12:00
Utorok 9:00-12:00
Streda 9:00-12:00
Štvrtok 9:00-12:00
Piatok 9:00-12:00

Adresa

Budova Denného centra , Kollárova 1

Bankové spojenie

Na podporu našich aktivít
SK08 0200 0000 0018 2118 9159