Farský víkend – 30.9.-2.10.2022 – prihlasovanie na Manželský večer a Alfa večer

Počas farského víkendu máte možnosť zažiť a spoznať ako fungujú a prebiehajú rôzné kurzy a spoločenstvá.

Na niektoré sa však treba prihlásiť cez nižšieuvedené linky. Kapacita je obmedzená.

Alfa večer

Alfa kurz je otvorenou šancou pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť svoju kresťanskú vieru. Stretnutia na Alfa kurze predstavujú spoločné hľadanie odpovedí na otázky, ktoré má každý z nás. 

Príďte si zažiť atmosféru Alfa kurzu počas Farského víkendu.

Dátum: 30. september 18:00

Miesto: Poverello – kapucíni

Téma: Život – je v živote niečo viac?Prihlásiť sa na Alfa večer


Katechézy dobrého pastiera – workshop pre rodičov

Katechézy Dobrého pastiera (KDP) je spoločná náboženská skúsenosť, do ktorej sú zapojené deti vo veku 3-12 rokov a dospelí, ktorí ich sprevádzajú, zameriavajúca sa na náboženské hodnoty detstva, predovšetkým na modlitbu, kontempláciu a radosť z Boha. Viac o Katechézach Dobrého pastiera tu: Čo sú Katechézy Dobrého pastiera?

Dátum: 1. október 10:00

Miesto: Poverello – kapucíni

Téma: Workshop pre rodičov – deti do 3 rokovPrihlásiť sa na workshop pre rodičov


Manželský večer

Kurz manželské večery je vynikajúca príležitosť na posilnenie manželskej komunikácie a na hĺbkovú analýzu manželského vzťahu, kde sa stavia na  tom dobrom a kde eliminuje sa to zlé.

Dátum: 1. október 17:00

Miesto: Poverello – kapucíni

Téma: Láska v akcii – päť jazykov láskyPrihlásiť sa na manželský večer

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov