Deň rodiny 2024 – „Stojí to za to!“

Aj tento rok vás všetkých pozývame osláviť medzinárodný deň rodiny, ktorý spoločne oslávime v nedeľu, 19. mája, so začiatkom o 10:00 hod. sv. omšou v záhrade Kapucínskeho kláštora. Po svätej omši bude program pokračovať pestrým kultúrno-športovým programom pre malých aj veľkých členov rodiny.

Program:

  • 10:00 sv. omša v záhrade Kapucínskeho kláštora
  • 12:15 divadielko Zábavka
  • 13:30 koncert žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok
  • 14:45 koncert Magdalena’s band

Sprievodné aktivity:

  • spoločný obed, cukrová vata, popcorn, kávička a koláčik
  • skákací hrad, tvorivé dielničky, hravé stanovištia pre rodiny
  • moderované diskusie na tému manželstva/rodiny

Sprievodnými podujatiami tohtoročného Dňa rodiny v Pezinku bude aj koncert Skyva, ktorý sa uskutoční v záhrade Kapucínskeho kláštora v sobotu, 18. mája o 15:30 hod.diskusia na tému Ako sprevádzať deti v dobe ľahko dostupnej pornografie, ktorá sa bude konať v pondelok, 20. mája o 19:30 hod. v Dennom centre na Kolárovej ulici 1/A

Tešíme sa na vás!

ĎAKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCU

ochrana osobných údajov