www.kumran.sk
venujte nám dve percentá
Darujte 2 %

Pravidelné aktivity:

Herňa MC MaMaTaTaJa:

otvorená:

DOPOLUDNIA

po: 10,30 -12,00
utorok - piatok: 9,00 -12,00

POPOLUDNÍ

streda, štvrtok: 16,00 - 18,00


Pravidelné aktivity:

pondelok: 9,00-10,30

MODLITBY MATIEK

štvrtok: 10,00 hod.

TANEČNÍČEK s Mirkou

 

adresa:

budova Denného centra

Kollárová 1/A, Pezinok

mamatataja@pezinskerodiny.sk

0911 668 033

 

Modlitby matiek:

pondelok: 9,00 hod.

MC MaMaTaTaJa

Zuzana Lempochnerová

0905 472 075

 

štvrtok: 20,30 hod.

MC MaMaTaJa

Martina Nociarová

0905 704 003

 

Modlitby otcov:

streda: 21,00 hod.

MC MaMaTaJa

Roman Sabadoš

0907 206 694


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
VENUJTE 2% Z VAŠEJ DANE Tlačiť E-mail

PODPORTE AKTIVITY PRE DETI, MANŽELSKÉ PÁRY A RODINY

 

Centrum pre rodinu – Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok

IČO: 30848890

právna forma: občianske združenie

 

Získané finančné prostriedky použijeme na:

 • vybavenie interiéru Skladu pomoci

 • organizáciu rogramov efektívnej manželskej komunikácie "Manželské večery" a programov o výchove

 • materské centrum „MaMaTaTaJa“

 • poskytnutie sociálnej pomoci a poradenstva

 • poradenstvo a podporu v oblasti náhradnej rodičovskej starostlivosti

 • letné tábory a výlety pre rodiny s podporou sociálne slabších rodín

 • organizáciu oslavy Dňa matiek pod názvom "Míľa pre mamu"

 • organizáciu podujatí pre manželov pri príležitosti Národného týždňa manželstva

 • Týždeň rodiny“- pri príležitosti Mezinárodného dňa rodiny – 15. máj

 • projekt „Sára“ - pomoc rodinám v núdzi

 

Stačí vyplniť tlačivá Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa a odovzdať ich do 30. apríla 2019 daňovému úradu v mieste bydliska.

 

Aktuálne tlačivá stiahnete tu: POTVRDENIE a VYHLÁSENIE


VENUJTE 2% Z VAŠEJ DANE CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLE SV. JOZEFA v Pezinku (CMŠ)

Centrum pre rodinu – Pezinok,

Farská 5, 902 01 Pezinok,

IČO: 30848890, č. ú.: 1821189159/0200

 

Získané finančné prostriedky použijeme na:

 • zakúpenie didaktických pomôcok pre výučbu detí

 • vybavenie učebne pomôckami pre environmentálnu výchovu

 

Stačí vyplniť tlačivá Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa a odovzdať ich do 30. apríla 2019, resp. daňovému úradu v mieste bydliska.

 

Kópiu vyplneného tlačiva je potrebné doručiť do cirkevnej materskej školy alebo Centra pre rodinu – Pezinok s poznámkou na kópii tlačiva "pre CMŠ sv.Jozefa".

 

 

 

 

 

 
Pezinske rodiny, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting